0 0

रमजानच्या उपवासाच्या काळात रोज देत आहे सेवा

◆ रोज शेकडो स्थलांतरीत लोकांना जेवण व नाश्ताची व्यवस्था. ◆ साई कृपा हॉटेल मालकाचा सेवा परमधर्मचा संदेश. अमरावती : (तिवसा) कोरोनाच्या या काळात सर्व जण आपल्या पद्धतीने सामाजिक दायित्व जपत...

Chief Editor

Shri. P. S. Ambatkar

Chief Editor - Daily Deshanayak News